Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

วาระการประชุม 28-29 ธค

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 104 ครั้ง