Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 รอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 รอบที่ 1

   ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2563 และคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 132/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการตามคำสั่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ 180/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะเสร็จสิ้นแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศผลการคัดเลือกโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 รอบที่ 1

เอกสารแนบ

ชุมชนปลอดขยะ ZeroWaste

ขนาดไฟล์:0.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 85 ครั้ง