Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลบัวแดงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลบัวแดงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

ในวันที่ 3 พ.ย.60 เวลา 13.30-16.45 น. ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลบัวแดงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานีเป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ในปี 2560-2561 โดยมีประเด็นหารือทั้งในเรื่องความปลอดภัย การให้บริการเรือท่องเที่ยว การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมแหล่งท่องเทียวตามระเบียบของกรมอุทยานฯ การจัดการขยะ ผักตบชวา การพัฒนาสินค้า oTOP เป็นต้น

แกลเลอรี่