Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 102,000 บาท

เอกสารแนบ

IMG_0002

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง