Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (Everyday Say No to Plastic Bags)

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (Everyday Say No to Plastic Bags)

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการในจังหวัด ภาคีเครือข่ายศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาอุดรธานี ผู้ประกอบการ ร้านค้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (Everyday Say No to Plastic Bags) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยมี นายกองเอก ประโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี การจัดการรณรงค์ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และ รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้องดให้ถุงพลาสติกหูหิว ในจังหวัดอุดรธานีขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มีผู้เข้าร่วมงาน 254 คน

แกลเลอรี่