Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ธันวาคม 2562 วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ

4 ธันวาคม 2562 วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ

4 ธันวาคม 2562 วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ

สำหรับปี 2562 วันสิ่งแวดล้อมปีนี้ มีการกำหนดแนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดีในเรื่องของจิตอาสา ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 10อีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม