Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

แกลเลอรี่