Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ร่วมกับ อบต.บ้านจั่น พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ร่วมกับ อบต.บ้านจั่น พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ร่วมกับ อบต.บ้านจั่น พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว  ณ ตลาดบ้านคำกลิ้ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ พร้อมได้ดำเนินการรณรงค์ลด ละ เลิกพลาสติก

แกลเลอรี่