Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สสภ.9 และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สสภ.9 และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผอ.สสภ.9 และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์นับถอยหลัง 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

แกลเลอรี่