Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 น้องๆ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

แกลเลอรี่