Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

แกลเลอรี่