Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมการสร้างความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดกิจกรรมการสร้างความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดกิจกรรมการสร้างความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประมวลวิเคราะห์ผลสำรวจความผูกพัน เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการ

เอกสารแนบ

(1)การจัดกิจกรรมประชุม-อบรม

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

(3) ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดย อบต

ขนาดไฟล์:1.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง

(4)สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ รอบ 12 เดือน

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

(5)สรุปความคิดเห็นการประเมินผลความพึงพอใจอบรมแหล่งฯ

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง