Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.9 รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)ระดับประเทศ

สสภ.9 รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)ระดับประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ ได้เดินทางมาตรวจประเมินการดำเนินการสำนักงานสีเขียวของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) โดยนางสาวฐิติธร  บุญเรือง จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจประเมิน ดังรายชื่อ ดังนี้
        1.นายธีระศักดิ์ ประคำเวช จาก NECTEC
        2.นายทรงศักดิ์ ควรคิด ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
        3.นางสาวงามนิจ อนุศาสนี จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        4.นางสาวเสาวนีย์ บุญเชียงมา จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
        5.นายธวัชชัย โหมดเจริญ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี
        6.นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 นำโดยนายธนโรจน์  โพธิสาโร ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่