Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการต่างๆ

มาตรการต่างๆ
ลำดับ มาตรการ
เอกสาร
1 เป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
2 มาตรการการจัดการของเสียในสำนักงาน
3 มาตรการประหยัดการใช้น้ำ
4 มาตรการการจัดประชุม ฝึกอบรมและการสัมมนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5 มาตรการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
6 มาตรการปยัดหมึกพิมพ์ วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน