Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ได้ดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ขนาดไฟล์:3.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง