Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม "ไม้มีคุณค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม "ไม้มีคุณค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” หน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม เชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วประเทศไทย ทั้ง 4 ภาค แพร่ สุพรรณบุรี ขอนแก่น และสุราษฎรธานี

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น และ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การจัดงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค ดังกล่าว จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกประเด็น โดยมีการจัดตั้งคลีนิค ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่างๆ ได้แก่ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ การพบเห็นการลักลอบทำร้ายสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า การแก้ไขกฏหมายมาตรา 7 และกฏหมายป่าชุมชน การลงทะเบียนสวนป่า 4.0 เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า และให้คนที่อยู่อาศัยในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการัดที่ดินทำกิน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อช่วยลดความเหลื่่อมล้ำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้มาพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้และการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยกิจกรรมในงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ นิทรรศการ ตลาดนักป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำ การแสดงดนตรี สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยประชาชนที่มาร่วมงานจะรับความรู้และสาระมากมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังจะได้รับความเพลิดเพลินกับกิจกรรมสันทนาการ ร่วมสนุกรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย และยังเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนอีกด้วย

โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนทั่วประเทศไปร่วมงาน มหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มหกรรม ทส. "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ท่านสะดวก ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

แกลเลอรี่