Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กระกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ บึงประดิษฐ์

ประกาศ กระกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ บึงประดิษฐ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ บึงประดิษฐ์ ราคา 600,000 บาท

เอกสารแนบ

ประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ขนาดไฟล์:0.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง