Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,334,000.00 ตามรายการ ดังแนบ

เอกสารแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ขนาดไฟล์:1.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง