Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุม "โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 14

กิจกรรมประชุม "โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 09.40 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning talk) โดยมีกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 นำโดย นายวิรุษฬ์ ฤกษ์ธนะขจร ผอ.สสภ.9 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน