Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 10

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 10

วันที่ 3 พ.ค. 61 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference “โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า” Morning Talk เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   การประชุมในครั้งนี้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่ง ศทส. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี และระบบสื่อสาร รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ฝากหน่วยงานในพื้นที่ในฐานะผู้ใช้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการใช้ระบบ ให้แจ้งมาที่หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นต่อไป

เอกสารแนบ

IMG_20180503_085140

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง