Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)

Environmental and Pollution Control Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุดรธานีประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เรียงตามลำดับคะแนน จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ 07-Mar

ขนาดไฟล์:0.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง