Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

บริการเจ้าหน้าที่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง การพยากรณ์ปริมาณขยะด้วยเกรย์โมเดล

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นองค์กร CFO

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูล

28 ส.ค. 61

กิจกรรมแลกเรียนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ

28 ส.ค. 61

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เดือนหลัง (มิถุนายน-กันยายน 2561)

28 ส.ค. 61

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม 2561)

28 ส.ค. 61

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM Team

11 ก.ค. 61

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9-2561

จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 > >>