Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 พ.ค. 63

EIA โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ แคนทารี อุดรธานี

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ โรงแรมเวลา นครพนม

27 พ.ค. 63

EIA โครงการทำเหมืองชนิดแร่แบไรต์

27 พ.ค. 63

EIA โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ต.เอราวัณ

27 พ.ค. 63

EIA โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ ผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >