Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ก.พ. 64

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (โคกขมิ้น)

5 ก.พ. 64

โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด

5 ก.พ. 64

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)

27 พ.ค. 63

EIA โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร)

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ แคนทารี อุดรธานี

27 พ.ค. 63

EIA โครงการ โรงแรมเวลา นครพนม

27 พ.ค. 63

EIA โครงการทำเหมืองชนิดแร่แบไรต์

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >