Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)

Regional Environmental Office 9 (Udonthani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การกำจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์

การกำจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์

กดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเกดเ

เทศโนโลยีสารสนเทศ 21 มิ.ย. 2560 , 14:13 85 1 สกล กิตติวัฒนะชัย

รายละเอียด:

การสคุณนไวรัสเป็นสิ่งจำเป็นมากในคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เพราะยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมากเพียงใด ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเราก็ยิ่งลดต่ำลง ยกตัวอย่างสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่าง “คอมพิวเตอร์” ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต หรือการประกอบอาชีพในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์นับว่าเป็นเธอกหนึ่งอุปกรณ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับเราในหลายๆ อย่าง เธอกทั้งยังเป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลแบบดิจิตอลไว้ได้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำ คือ การป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญๆ เหล่านั้นถูกรบกวน หรือถูกทำลายจากศัตรูตัวร้าย หรือที่เราเรียกกันว่า “ไวรัสคอมพิวเตอร์”

21 มิ.ย. 2560 , 14:17 สกล กิตติวัฒนะชัย
ตอบกระทู้ 1 รายการ
1